Święty Jakub

„W tym samym czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana…” (Dz 12,1-2) Ilu Jakubów? Wśród około 50 świętych i błogosławionych noszących to imię dwóch było Apostołów. Dla ich odróżnienia nadano im przydomki: Starszy i Młodszy oraz Większy i Mniejszy. Odróżnienie to wprowadził już św. Marek (Mk 15,40). Zapewne za podstawę wzięto nie wiek, ale moment przyłączenia do grona Apostołów. Imię Jakub pochodzi […]
(…) Ten Jakub, wraz z Piotrem i Janem, należy grupy trzech uczniów uprzywilejowanych, dopuszczonych przez Jezusa do udziału w ważnych chwilach Jego życia. Katecheza Benedykta XI z 21.06.2006 poświęcona św. Jakubowi Starszemu. Drodzy bracia i siostry, Kontynuujemy cykl portretów Apostołów, wybranych przez samego Jezusa w czasie Jego życia ziemskiego. Mówiliśmy o świętym Piotrze i o jego bracie Andrzeju. Dzisiaj spotykamy postać Jakuba. Biblijna lista Dwunastu wymienia dwie osoby […]
Legendy związane ze św. Jakubem Do zwięzłych danych z przekazu Ewangelistów późniejsza tradycja dodała legendę (VII wiek) o jego misyjnej pracy w Judei, Samarii i Hiszpanii. W średniowieczu wątki legendarne związane z żywotem Jakuba należały do najpopularniejszych w piśmiennictwie hagiograficznym. Legendy Jakubowe (Jacob po hebrajsku) utrzymują, że ewangelizacja na północy Półwyspu Iberyjskiego nie przyniosła apostołowi zbyt wielkiego efektu. Jak głosi legenda, podczas pobytu w mieście Caesaraugusta (dzisiejsza Saragossa), objawiła się mu Matka Boża na słupie […]