Chrzest

  • Należy przedstawić akt urodzenia dziecka.

Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie – to sakramentalnym.

Chrzestni zobowiązani są do dostarczenia do parafii chrztu zaświadczenia z parafii zamieszkania, że są praktykującymi katolikami i mogą być chrzestnymi dziecka.


 

 

O SAKRAMENCIE ODRODZENIA – ZOBACZ