Kontakt

Klasztor Ojców Dominikanów

ul. Staromiejska 3
27–600 Sandomierz

telefon: +48 15 832 37 74

Jeśli szukasz danych kontaktowych bezpośrednio do któregoś z mieszkańców klasztoru kliknij tutaj

Konto bankowe

Klasztor OO. Dominikanów
św. Jakuba w Sandomierzu
BGŻ BNP Paribas
82 2030 0045 1110 0000 0413 1120

Konto do ofiar intencji mszalnych:

Klasztor OO. Dominikanów
św. Jakuba w Sandomierzu
BGŻ BNP Paribas
30 2030 0045 1110 0000 0413 1280

Intencje mszalne: Tel. kom.+48 728 429 917


Kontakt z klasztorem: