Święty Jakub

 

> Pierwszy męczennik wśród Apostołów

> Katecheza Benedykta XI poświęcona św. Jakubowi Starszemu

> Legendy związane ze św. Jakubem

Szlak Świętego Jakuba

Nasz dominikański kościół św. Jakuba znajduje się na pielgrzymim szlaku, należącym do Małopolskiej Drogi św. Jakuba. To odtworzony w Polsce fragment Drogi św. Jakuba,europejskiej sieci średniowiecznych szlaków pielgrzymich prowadzących do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii. Odcinek Małopolskiej Drogi prowadzi z Sandomierza, przez Kraków do Oświęcimia i jest jedną z odnóg Via Regia.

W przyszłości Małopolska Droga św. Jakuba ma się połączyć z projektowanymi górnośląskimi szlakami prowadzącymi do Góry św. Anny i stamtąd do Niemiec, lub do Raciborza i Cieszyna a stamtąd na Morawy i Czechy. Sandomierz w przyszłości będzie też ostatnim etapem projektowanej trasy prowadzącej z Lublina i łączącej się z małopolskim szlakiem. Długość trasy Sandomierz – Santiago de Compostela wynosi: 3242 km (przez Pragę) lub 3909 km (przez Wrocław).

Szczegółowe informacje: Droga Małopolska – camino.net.pl

Rok Świętego Jakuba

Nasz dominikański kościół św. Jakuba, należy do jednego z 48 kościołów stacyjnych, wymienionych w wykazie przesłanym do Penitencjarii Apostolskiej w dn. 8.12.20. W diecezji sandomierskiej druga świątynia pod wezwaniem św. Jakuba znajduje się w miejscowości Kotuszów. Oba kościoły należą do Drogi Św. Jakuba zwanej Małopolską.

Zachęcamy, aby w miarę możliwości wziąć „pobożny udział w obchodach jubileuszowych, lub przynamniej przez odpowiedni długi czas pozostać na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i świętego Jakuba Większego, Apostoła.”

Abp Julián Barrio uroczyście rozpoczął Święty Rok Kompostelański (30.12.2020). Obchodzony jest on wówczas, kiedy święto Apostoła Jakuba (25.07) przypada w niedzielę.

Zgodnie z tradycją, relikwie apostoła Jakuba odnalazł w 835 roku miejscowy biskup prowadzony przez gwiazdę. Stąd wzięła się nazwa sanktuarium: Santiago oznacza św. Jakuba,  de Compostela – pochodzi od łacińskiej formy campus stellae, czyli pole gwiazdy.

30 grudnia przypada święto przeniesienia ciała apostoła Jakuba do katedry. Dzień 29 grudnia  miał wyjątkowo uroczysty charakter. Po długich pracach konserwatorskich katedra odzyskała dawny blask. Powrócił też kult publiczny z udziałem wiernych. Dnia 30 grudnia 2020,  abp Julián Barrio otworzył w katedrze Święte Drzwi i rozpoczął Święty Rok Kompostelański. W uroczystej Mszy Świętej udział wzięło ok. 40 biskupów z Hiszpanii i Portugalii oraz władze Galicji.

Nuncjusz apostolski abp Bernardito Auza odczytał list papieża Franciszka z okazji Roku Świętego (vaticannews.va):

Ten Rok Jubileuszowy, który rozpoczynamy jest dla nas nową i wielką okazją łaski i nawrócenia. Możemy i powinniśmy ją wykorzystać. Przed osobą wierzącą i przed wszystkimi ludźmi dobrej woli otwiera się projekt pełen nadziei. W tym Roku Świętym z jednej strony trzeba przejść nasz szlak wewnętrzny, ponieważ pielgrzymowanie do Santiago to coś więcej niż tylko pokonywanie kilometrów. Zawsze czeka na nas miłość Boga, towarzysza podróży, który daje sens życiu. Z drugiej strony powołaniem tego regionu i tego Kościoła jest realizowanie dzieła miłosierdzia, jakim jest przyjęcie pielgrzyma i danie mu dachu nad głową. Żyć wiarą, dostrzec Boga w bracie pozwoli na dobre przeżycie tego Roku Świętego. Także i my prosimy Apostoła, aby z tego miejsca popłynęła nadzieja, której tak potrzebujemy, by podziękować za przeszłość, przeżywać odpowiedzialnie teraźniejszość i zaufać przyszłości. Przyszłość jest bowiem w rękach Boga. Szczęśliwego Roku Świętego dla wszystkich!.

Rok Święty Jakubowy, (łac.) Annus Sanctus Iacobeo, (hiszp.) Año Santo Jacobeo, (galic.) Ano Santo Xacobeo, (fr.) Année Sainte Compostellane, w powszechnym użyciu funkcjonuje Xacobeo (wymowa siakobeo), co dosłownie znaczy Jakubowy – rok jubileuszowy obchodzony, gdy święto św. Jakuba Apostoła, tj. 25 lipca, przypada na niedzielę. Możliwość taka przypada co 6, 5, 6 i 11 lat. Wierni, którzy nawiedzą grób św. Jakuba w katedrze w Santiago de Compostela (lub innym miejscu, w którym znajdują się relikwie św. Jakuba), wyznają wiarę katolicką, odmówią modlitwy w intencjach podanych przez papieża oraz przystąpią w czasie 15 dni przed lub 15 dni po nawiedzeniu grobu do spowiedzi i komunii mogą otrzymać odpust zupełny. Pierwszy rok święty przypadł w 1126 a ustanowiony został przez Kaliksta II.

Zgodnie z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej, z dnia 14.12.20, Penitencjaria Apostolska z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka chętnie udziela łaski zgodnie z prośbami na cały Rok Święty Jakubowy, zgodnie z załączonym wykazem od Prot. N. 910/20/L do Prot. N. 957/20/I/

Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy. którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niegodności własnego życia.

Dlatego więc, aby dostęp do łaski Bożej, udzielanej mocą władzy kluczy Kościoła, okazał się łatwiejszy przez duszpasterską miłość, Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia do przyjmowania spowiedzi, ochoczo i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Mauro Kard. PIACENZA
Penitencjarz Większy

Ks. Krzysztof NYKIEL
Regens

Modlitwy do świętego Jakuba

Nasz dominikański kościół św. Jakuba, należy do jednego z 48 kościołów stacyjnych, wymienionych w wykazie przesłanym do Penitencjarii Apostolskiej w dn. 8.12.20. W diecezji sandomierskiej druga świątynia pod wezwaniem św. Jakuba znajduje się w miejscowości Kotuszów. Oba kościoły należą do Drogi Św. Jakuba zwanej Małopolską.

Zachęcamy, aby w miarę możliwości wziąć „pobożny udział w obchodach jubileuszowych, lub przynamniej przez odpowiedni długi czas pozostać na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i świętego Jakuba Większego, Apostoła.” Mamy nadzieję, że ten zbiór modlitw, będzie pomocny w tym, aby kontynuować swoją pielgrzymkę wiary razem ze św. Jakubem.

Litania do św. Jakuba Apostoła

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników,
Święty Jakubie Apostole,
Synu Zebedeusza,
Bracie świętego Jana Apostoła,
Gotowy na wezwanie Pana,
Powołany przez Jezusa na ucznia,
Wybrany Apostołem,
Opuszczający wszystko dla Jezusa,
Synu gromu,
Uprzywilejowany przez swego Mistrza,
Świadku wskrzeszenia córki Jaira,
Urzeczony dwukrotnym cudownym połowem ryb,
Obecny przy Przemienieniu Pańskim,
Towarzyszący Jezusowi w Ogrójcu,
Świadku męki i śmierci Jezusa,
Wierny Chrystusowi aż do końca,
Prześladowany dla Jezusa,
Głowo Kościoła Jerozolimskiego,
Jaśniejący wiarą i pobożnością,
Przyjacielu Chrystusa,
Znoszący wzgardę i poniżenie,
Doskonały w ubóstwie,
Przykładzie gorliwości apostolskiej,
Niestrudzony pielgrzymie,
Opiekunie wdów i sierot,
Pełen miłości bliźniego,
Przebaczający swemu zdrajcy i katowi,
Pozyskujący go dla Chrystusa,
Ścięty mieczem za wiarę,
Pierwszy męczenniku wśród apostołów,
Wspierający rycerzy w walce z wrogami,
Patronie zakonu rycerskiego,
Opiekunie pielgrzymów,
Dzielny nasz obrońco w walce ze złym duchem,
Niezawodny nasz Patronie przed Bogiem,
Patronie Portugalii i Hiszpanii.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Jakubie Apostole, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Wszechmogący, wieczny Boże, który krwią męczeńską świętego Jakuba uświęciłeś pierwsze owoce kapłaństwa Twoich Apostołów, spraw, aby Twój Kościół został wzmocniony Jego wyznaniem wiary i zawsze cieszył się Jego wstawiennictwem. Panie, opiekuj się swoim ludem i strzeż go, aby wsparty pomocą świętego Jakuba Apostoła, podobał się Tobie swoim postępowaniem i służył Ci w wolności ducha. Daj nam, prosimy Cię Panie, naśladować w swoim życiu wiarę i czyny Twego sługi świętego Jakuba Apostoła, abyśmy wierni Tobie w wierze i miłości, służyli Ci godnie swoim postępowaniem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do św. Jakuba #1

O wspaniały Apostole, Święty Jakubie, który przez przyczynę twojego gorącego i hojnego serca byłeś wybrany przez Pana Jezusa, aby być świadkiem Jego Chwały na Górze Tabor i Jego agonii w Ogrodzie Oliwnym; Ty, którego imię jest symbolem wojny i zwycięstwa: uproś dla nas siłę i ukojenie w niekończących się wojnach tego życia, abyśmy stale i wytrwale krocząc za Panem Jezusem, mogli być zwycięzcami w walkach i zasłużyli, aby otrzymać koronę zwycięscy w Raju. Amen.

Modlitwa do św. Jakuba #2

Racz Panie lud Twój łaskawie strzec i uświęcać, aby wsparty pośrednictwem apostoła Twojego Jakuba, postępkami swoimi Tobie się podobał i w swobodzie ducha Ci służył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II przy Grobie Patrona

Święty Jakubie, przybywamy do tych błogosławionych progów z kipiącą życiem pielgrzymką. Przybywamy jako cząstka niezmierzonej rzeszy ludzkiej, podążając od zamierzchłych czasów tu, do Composteli, gdzie jesteś pielgrzymem i gospodarzem, apostołem i patronem. Stajemy przed twoim obliczem zjednoczeni, idziemy bowiem razem tą samą drogą. Zmierzamy ku końcowi tysiąclecia, które chcemy opieczętować pieczęcią Chrystusa. Idziemy jeszcze dalej, ku początkowi nowego tysiąclecia, które pragniemy otworzyć w imię Boga. Apostole i przyjacielu Pana, ukaż nam drogę wiodącą do Niego. Głosicielu wiary w Hiszpanii, otwórz nas na Prawdę, którą przyjąłeś z ust Mistrza. Świadku Ewangelii, daj nam siłę, byśmy zawsze kochali życie.