Konto bankowe

Klasztor Ojców Dominikanów w Sandomierzu
Staromiejska 3, 27-600 Sandomierz

Przelewy w złotówkach

Numer rachunku: 02 2530 0008 2051 1041 9794 0001

Nazwa  banku:
Nest Bank S.A.
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa

Przelewy  zagraniczne (w innych walutach np. euro, funty):

Numer rachunku
IBAN: PL 45 2530 0008 2051 1041 9794 0003
BIC/SWIFT CODE: NESBPLPW

The Bank Name:
Nest Bank S.A.
ul. Woloska 24
02-675 Warszawa