Konta bankowe

Klasztor OO. Dominikanów w Sandomierzu
Staromiejska 3
27-600 Sandomierz
Ofiary na kościół i klasztor

nazwa: Klasztor OO. Dominikanów
numer konta: 02 2530 0008 2051 1041 9794 0001 (Nest Bank)
tytuł: darowizna na cele kultu religijnego

Ofiary na fundusz remontowy

nazwa: Klasztor OO. Dominikanów
numer konta: 29 2530 0008 2082 1041 9794 0002 (Nest Bank)
tytuł: darowizna na cele kultu religijnego – fundusz remontowy

Ofiary za intencje mszalne
Przelewy w złotówkach

nazwa: Klasztor OO. Dominikanów
numer konta: 41 1240 2786 1111 0011 1558 0463 (Bank Pekao SA)
tytuł: kod otrzymany przy zamawianiu intencji

Przelewy  zagraniczne (w innych walutach np. euro, funty)

nazwa: Klasztor OO. Dominikanów
numer konta: PL 57 1240 2786 1978 0011 1558 0766 (Bank Pekao SA)

BIC/SWIFT CODE: PKOPPLPW
The Bank Name: Bank Pekao SA
tytuł: kod otrzymany przy zamawianiu intencji

UWAGA – zamawianie intencji możliwe jest jedynie według zasad umieszczonych TUTAJ