Konto bankowe

Klasztor Ojców Dominikanów w Sandomierzu
Staromiejska 3, 27-600 Sandomierz
Numer rachunku: 02 2530 0008 2051 1041 9794 0001
Nazwa i adres banku do przelewów
Nest Bank S.A.
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych (konto w euro):
Dominican Priory’s Bank Account for International Bank Transfer
(in euro)
IBAN: PL 45 2530 0008 2051 1041 9794 0003
BIC/SWIFT CODE: NESBPLPW (Nest Bank)
Bank name and postal address:
Nest Bank S.A.
ul. Woloska 24
02-675 Warszawa