Konto bankowe

Klasztor Ojców Dominikanów w Sandomierzu
Staromiejska 3, 27-600 Sandomierz

Numer rachunku: 02 2530 0008 2051 1041 9794 0001

Nazwa i adres banku do przelewów
Nest Bank S.A.
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa

UWAGA: konto dla intencji mszalnych
82 2030 0045 1110 0000 0413 1120

Dla przelewów zagranicznych:

Nazwa i adres banku do przelewów

Nest Bank S.A.
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa

IBAN: PL 02 2530 0008 2051 1041 9794 0001

Kod BIC (SWIFT) Nest Bank: NESBPLPW