Małżeństwo

Kościół św. Jakuba w Sandomierzu nie jest kościołem parafialnym, dlatego też sakramentu małżeństwa udzielamy jedynie osobom zaangażowanym w różnego typu duszpasterstwa działające w naszym klasztorze, bądź tym, którzy odbyli u nas przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Osoby te same zwracają się do duszpasterza z prośbą o udzielenie sakramentu małżeństwa. Dopiero wtedy można przystąpić do załatwiania wszelkich formalności. Nie stosujemy więc praktyki odgórnego wyznaczania kapłanów do udzielania ślubów.

Termin z co najmniej kilkumiesięcznym wyprzedzeniem należy ustalić osobiście z ojcem, który będzie ślub błogosławił i razem z nim udać się do zakrystii, aby zarezerwować termin w księdze zakrystyjnej, zostawiając dane kontaktowe.

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu telefonicznie lub mailowo umówić się na spisanie protokołu. Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać minimum pół roku wcześniej.

W parafii należy uzyskać zgodę ks. Proboszcza na przyjęcie sakramentu małżeństwa w naszym kościele oraz poprosić o licencję (czyli dokument pozwalający na zawarcie małżeństwa poza własną parafia) wystawioną na Proboszcza parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu, ul. Staromiejska 11, 27-600 Sandomierz, na terenie której znajduje się nasz kościół.

Po załatwieniu formalności w parafii Narzeczonego lub Narzeczonej, minimum na dwa tygodnie przed zawarciem związku małżeńskiego, należy udać się wraz z uzyskaną licencją oraz danymi personalnymi swoimi i świadków do kancelarii parafialnej Parafii Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu, aby dokonać wpisu do księgi ślubów oraz uzyskać delegację (czyli zgodę na udzielenie ślubu) dla ojca, który ma błogosławić sakrament małżeństwa – należy podać jego imię i nazwisko. Prośbę o wystawienie delegacji wystawia przełożony naszego klasztoru.

Z ojcem udzielającym sakramentu prosimy osobiście omówić przebieg liturgii.

W dniu ślubu przed Mszą św. proszę dostarczyć do zakrystii kartki od spowiedzi przedślubnej narzeczonych oraz obrączki.

Należy przedstawić poniższe dokumenty:

  • aktualne świadectwo chrztu (data  wystawienia świadectwa chrztu, nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu)
  • świadectwo przyjęcia bierzmowania,
  • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy (do wglądu)
  • zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich
  • zaświadczenie ukończenia katechez przedślubnych
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi). Data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Zaświadczenia wydawane są w USC miejsca stałego pobytu jednej ze stron (kobiety lub mężczyzny, oboje obecni). Uzyskuje się je w tym samym dniu. Wymagane są odpisy skrócone aktów urodzenia – jeżeli akty urodzeń osób zawierających małżeństwo znajdują się w innych USC.
  • dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i data urodzenia, pesel

 


 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ