Fundacja Haereditas Sancti Iacobi

O Fundacji

Fundacja Haereditas Sancti Iacobi (Dziedzictwo Świętego Jakuba) została utworzona z inicjatywy o. Michała Śliża, przeora klasztoru oo. Dominikanów w Sandomierzu i zarejestrowana 29 lutego 2016 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000604825). Założeniem tego przedsięwzięcia było utworzenie zespołu osób skupiających się wokół kościoła św. Jakuba w Sandomierzu, dla których wspólnym celem byłby rozwój tego niezwykłego miejsca, kontynuacja tradycji, renowacja świątyni oraz remonty, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tego miejsca. Fundator zauważył konieczność wykonania wielu prac restauracyjnych z powodu kilkudziesięcioletniej przerwy w odpowiednim zadbaniu o sakralne obiekty, które, jako jedne z niewielu w Polsce, przetrwały niemalże w całości prawie 800 lat.

Działalność Fundacji
 • uruchomienie trasy turystycznej po kościele
 • oznakowanie trasy turystycznej w celu ułatwienia poruszania się turystów i pielgrzymów
 • utworzenie punktu informacyjnego dla turystów, koordynującego ruch turystyczny i pielgrzymkowy
 • zorganizowanie kawiarenki „Dominikańskie Smaki” wraz z udostępnieniem tarasu widokowego na sandomierskie Stare Miasto i okolice
 • organizacja corocznego festynu dominikańskiego z okazji odpustu bł. Sadoka i 48 Braci Męczenników
 • zbiórka środków finansowych na renowację najstarszego datowanego dzwonu w Polsce oraz renowację dzwonnicy przy kościele św. Jakuba w Sandomierzu
 • rozszerzenie wiedzy na temat bogatej historii sandomierskiego klasztoru oo. Dominikanów, sięgającej 1226 roku
Planowane działania
 • renowacja dzwonów
 • budowa schodów w dzwonnicy i dostosowanie do ruchu turystycznego
 • zamontowanie instalacji ogrzewania w całym kościele
 • wymiana instalacji elektrycznej
 • wymiana oświetlenia
 • odrestaurowanie kaplicy Matki Bożej
 • odrestaurowanie kaplicy Męczenników
 • odrestaurowanie kaplicy św. Jacka
 • odbudowa zabytkowej części klasztornej (budowa zabytkowej części narożnikowej oraz adaptacja poddasza na pokoje rekolekcyjne)
 • zorganizowania miejsc posiłku i wypoczynku dla turystów i pielgrzymów na terenie przyklasztornego ogrodu
Cegiełka

Zachęcamy do współpracy przy realizacji projektu mającego na celu renowację klasztoru i kościoła św. Jakuba w Sandomierzu.

Także i Ty możesz złożyć symboliczną cegiełkę na poniższe konto:

Kontakt
Fundacja Haereditas Sancti Iacobi
KRS 0000604825

ul. Staromiejska 3, 27-600 Sandomierz

e-mail: [email protected]

telefon: +48 574 173 223