Sakrament pokuty i pojednania w naszym kościele.

NIEDZIELE

– 15 minut przed każdą Mszą św.

DNI POWSZEDNIE

– 15 minut przed każdą Mszą św.
– na prośbę penitentów – w godz. 10.00 – 12.30
oraz od 14.15 – 16.45 (od 1 maja do 31 sierpnia do godz. 17.45)
– piątki nie spowiadamy w godz. 10.00 – 12.30

Penitentów prosimy o zgłaszanie się u osoby dyżurującej w kościele, posiadającej identyfikator.


 

O SAKRAMENCIE POKUTY – ZOBACZ