Informacja dla przewodników

Zasady zwiedzania kościoła i terenu klasztoru dominikanów w Sandomierzu

ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA
Zasady porządkowe

• Kościół Świetego Jakuba jest przede wszystkim przestrzenią modlitwy i sprawowania sakramentów. Prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru tego miejsca poprzez stosowny strój i sposób zachowania.

• Podczas zwiedzania nie wolno używać własnego systemu nagłośnienia, za wyjątkiem indywidualnego systemu audio-guide z użyciem słuchawek lub audio przewodników zaopatrzonych w słuchawki, które można wypożyczyć w Punkcie Informacyjnym.

• Na terenie kościoła nie ma toalety dostępnej dla zwiedzających. Najbliższe toalety publiczne znajdują się przy Zamku oraz na ul. Podwale Górne. Prosimy o przekazanie tej informacji grupie przed przybyciem do naszego kościoła.

Miejsca udostępniane zwiedzającym

• Dla zwiedzających grup udostępniamy, za wcześniejszym zgłoszeniem, wnętrze kościoła Świetego Jakuba.

• Wejście na teren należący do kościoła Świętego Jakuba, za furtkę, jest jednoznaczny z rozpoczęciem zwiedzania.

• Zwiedzanie krypty oraz dzwonnicy jest możliwe po uiszczeniu opłaty w Punkcie Informacyjnym. Kontakt: +48 733 680 556 (dostępny codziennie w godz. od 10.00 do 17.30), e-mail: [email protected]

Czas zwiedzania

• Zwiedzanie kościoła Świętego Jakuba jest możliwe w godzinach jego otwarcia, jednakże z wyłączeniem czasu gdy sprawowana jest liturgia, t.j.:
– w dni powszednie 8:30-10:00 oraz 17:30 – 19:00,
– w niedzielę zwiedzanie jest możliwe w godzinach: 10:30-11:30, 13:00-13:30, 15:00-15:30 i 17:00-18:30,
– prosimy ponadto, aby nie zwiedzać kościoła w trakcie ceremonii ślubnych oraz innych nabożeństw.

• Istnieje możliwość zwiedzania naszego kościoła z audiprzewodnikiem. Zwiedzanie trwa około godziny. Bardzo prosimy wziąć to pod uwagę, rezerwując audioprzewodnik. Rezerwacja i wypożyczenie audioprzewodników w Punkcie Informacyjnym kościoła, a także telefonicznie oraz mailowo. Kontakt: +48 733 680 556 (dostępny codziennie w godz. od 10.00 do 17.30), e-mail: [email protected]

Kierunek zwiedzania

• Szlak zwiedzania grupy powinien brać pod uwagę innych zwiedzających, dlatego:
– prosimy o rozpoczęcie zwiedzania od lewej strony kościoła, począwszy od nawy z kaplicą Braci Męczenników,
– następnie zgodnie do ruchu wskazówek zegara: prezbiterium, kaplicę Matki Bożej, kaplicę Świetego Jacka, nawę główną oraz dzwonnicę.

Obowiązkowa rejestracja grup

• Grupy zorganizowane z przewodnikiem prosimy o zgłaszanie przed planowaną wizytą (najpóźniej dzień przed) w celu uzgodnienia odpowiedniej godziny zwiedzania, tak aby grupy nie przeszkadzały sobie wzajemnie w zwiedzaniu, a wizyty nie kolidowały z zaplanowanymi wydarzeniami we wnętrzu kościoła.

• Rejestracji grup powinien każdorazowo dokonać przewodnik w Punkcie Informacyjnym. Kontakt: +48 733 680 556 (dostępny codziennie w godz. od 10.00 do 17.30), e-mail: [email protected]

Koszty zwiedzania

• Grupy zorganizowane, składają w punkcie informacyjnym opłaty wg poniższego cennika.
Za złożoną kwotę można otrzymać rachunek. Środki w ten sposób pozyskane są przeznaczane na remont i konserwację zabytków kościoła.

– Normalny: 4 zł (w cenie wliczono zwiedzanie dzwonnicy i krypty)
– Ulgowy: 3 zł (dzieci do lat 18, w cenie wliczono zwiedzanie dzwonnicy i krypty)
– Bezpłatny: dzieci do lat 3
– Zwiedzanie z audioprzewodnikiem: 10 zł

ZWIEDZANIE TERENU KLASZTORU
Zasady porządkowe

• Klasztor jest przede wszystkim miejscem życia braci i pracy duszpasterskiej. Prosimy o uszanowanie charakteru tego miejsca.

• Na terenie klasztoru nie ma toalety dostępnej dla zwiedzających. Najbliższe toalety publiczne znajdują się przy Zamku oraz na ul. Podwale Górne. Prosimy o przekazanie tej informacji grupie przed wejściem na teren naszego klasztoru.

• Na terenie klasztoru nie ma parkingu dostępnego dla zwiedzających. Bracia udostępniają miejsca postojowe wyłącznie uczestnikom liturgii, podczas trwania mszy świętych i nabożeństw. Najbliższe parkingi publiczne znajdują się przy Zamku oraz na ul. Podwale Górne i Podwale Dolne.

Miejsca udostępniane zwiedzającym

• Wejście na teren klasztoru, za bramę wjazdową, jest możliwy wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Braćmi (najpóźniej dzień przed) w celu uzgodnienia odpowiedniej godziny zwiedzania, tak aby grupy nie przeszkadzały sobie wzajemnie w zwiedzaniu, a wizyty nie kolidowały z zaplanowanymi wydarzeniami we na terenie klasztornym i winnicy. Kontakt: +48 728 471 708 (dostępny od poniedziałku do soboty w godz. od 10.00 do 17.30).

• Udostępniamy dla grup przestrzeń pomiędzy brama wjazdową a wejściem do winnicy, tak aby grupa nie blokowała przejazdu.

• Na terenie klasztoru znajduje się Winnica Świetego Jakuba. Wejście do winnicy jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Braćmi. Informacje o zwiedzaniu winnicy: winnicaswjakuba.pl

• Na terenie klasztoru znajduje się wydzielona przestrzeń dla punktu gastronomicznego Winnica Bistro, która jest dzierżawiona przez osoby prywatne. W miejscu tym prowadzona jest sprzedaż alkoholu. Prosimy grupy oraz przewodników o nie nienaruszanie tej przestrzeni.

Czas zwiedzania

• Wejście na teren klasztoru, po uprzednim uzgodnieniu, jest możliwy w godzinach otwarcia bramy klasztornej (poniedziałek – sobota w godz. od 8:30 – 19:30 i w niedzielę od 8:30 do 20:00).