Artykuły: Klasztor Świętego Jakuba

1.W poniedziałek 1 marca o godz. 18:30 kolejna Msza św. w intencji zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych. 2. W sobotę 6 marca czuwanie Maryjne. Rozpoczynamy różańcem o godz. 18:00, potem Msza św. o godz. 18:30 i Apel Jasnogórski. 3. Polecamy lekturę książki „Memento Mori”, zawierającej rozważania na każdy dzień wielkiego postu oraz lekturę rozważań Drogi […]
1. 17 lutego rozpoczyna się Wielki Post. W Środę Popielcową zapraszamy na Msze św. o godz. 9:00 i 18:30 oraz dodatkowo na godz. 16:00. W ten dzień obowiązuje post ścisły. 2. W Wielkim Poście zapraszamy na: a) nabożeństwo Drogi Krzyżowej – w piątki po wieczornej Mszy św., która rozpoczyna się o godz. 18:30. W piątki nie […]
„W tym samym czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana…” (Dz 12,1-2) Ilu Jakubów? Wśród około 50 świętych i błogosławionych noszących to imię dwóch było Apostołów. Dla ich odróżnienia nadano im przydomki: Starszy i Młodszy oraz Większy i Mniejszy. Odróżnienie to wprowadził już św. Marek (Mk 15,40). Zapewne za podstawę […]
(…) Ten Jakub, wraz z Piotrem i Janem, należy grupy trzech uczniów uprzywilejowanych, dopuszczonych przez Jezusa do udziału w ważnych chwilach Jego życia. Katecheza Benedykta XI z 21.06.2006 poświęcona św. Jakubowi Starszemu. Drodzy bracia i siostry, Kontynuujemy cykl portretów Apostołów, wybranych przez samego Jezusa w czasie Jego życia ziemskiego. Mówiliśmy o świętym Piotrze i o […]
Legendy związane ze św. Jakubem Do zwięzłych danych z przekazu Ewangelistów późniejsza tradycja dodała legendę (VII wiek) o jego misyjnej pracy w Judei, Samarii i Hiszpanii. W średniowieczu wątki legendarne związane z żywotem Jakuba należały do najpopularniejszych w piśmiennictwie hagiograficznym. Legendy Jakubowe (Jacob po hebrajsku) utrzymują, że ewangelizacja na północy Półwyspu Iberyjskiego nie przyniosła apostołowi […]
Ojcze nasz (Modlitwa Pańska) Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. […]