Wspieramy się wza­jemnie modlitwą odmawiając każdego dnia o do­wolnej porze Koronkę do Miłosierdzia Bo­żego. Dla pogłębiania naszej wiary otrzy­mu­jemy od Duszpasterza tekst do rozważania.

Raz w miesiącu w intencjach grupy spra­wo­wana jest Msza św. transmitowana przez inter­net. Nie masz czasu na spotkania lub nie mo­żesz wyjść z domu? Potrzebujesz du­chowego wsparcia, chcesz kogoś duchowo wes­przeć, wymodlić łaskę nawrócenia, zdrowia…?

Dołącz do nas odwiedzając stronę www.modlitwarazem.pl oraz na Facebooku