W dni powszednie okresu Adwentu zapraszamy na msze wotywne o Najświętszej Maryi Pannie o godz. 6.00. W tym roku towarzyszyć nam będą święci i błogosławieni z rodziny dominikańskiej.