Wkraczamy teraz do nawy głównej i zatrzymujemy Prezbiterium się na wprost prezbiterium.

Z tego miejsca możemy podziwiać zarówno zgromadzone w prezbiterium zabytki sztuki jak i objąć wzrokiem całość nawy głównej z chórem i umieszczonymi nad nimi witrażami. Nawę główną z prezbiterium łączy belka tęczowa z krucyfiksem z 2 połowy XVIII wieku.
Prostokątne prezbiterium posiada trzy przęsła i nakryte jest kolebkowo krzyżowym sklepieniem z lunetami pochodzącym z ok. 1624 31 roku, opartym na pilastrach. Ich głowice pokrywa ciekawa dekoracja o motywach roślin i postaci anielskich. Natomiast dekoracja sklepienia tworzy charakterystyczną sieć wypełnioną polami różnych figur i kształtów (m.in. wykroje serc) i obecnie zaliczana jest do odmiany sandomierskiej tzw. typu kalisko-lubelskiego.
Pod sklepieniem XVII -wiecznym na murze odczytać można ślady wcześniejszych gotyckich sklepień i wnęk po stropie belkowym.

prezbiterium


» ZOBACZ WIĘCEJ