OGŁOSZENIE NR 2

24.07.2020 r.

Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą w Sandomierzu, ul. Staromiejska 3, 27-600 Sandomierz, ogłasza konkurs na opracowanie jednej opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla zabytkowego budynku Kościoła pw. Św. Jakuba Ojców Dominikanów w Sandomierzu dotyczących projektu: „Termomodernizacja zabytkowego budynku Kościoła pw. Św. Jakuba Ojców Dominikanów w Sandomierzu” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Załączniki:

06.08.2020 r.

Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą w Sandomierzu, ul. Staromiejska 3, 27-600 Sandomierz, informuje, że najkorzystniejszą ofertę na opracowanie jednej opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla zabytkowego budynku Kościoła pw. Św. Jakuba Ojców Dominikanów w Sandomierzu, dotyczących projektu: „Termomodernizacja zabytkowego budynku Kościoła pw. Św. Jakuba Ojców Dominikanów w Sandomierzu” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca:
EKO-WASZKA MACIEJ WACHECKI, ul. Wojska Polskiego 257a/18, 25-205 Kielce