OGŁOSZENIE NR 1 – WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO

03.04.2019 r.

Klasztor OO. Dominikanów, ul. Staromiejska 3, 27-600 Sandomierz, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie jednego audytu energetycznego dla budynku Kościoła pw. Św. Jakuba w Sandomierzu w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła pw. Św. Jakuba Ojców Dominikanów w Sandomierzu” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożył następujący wykonawca: TGL sp. z o. o., Al. Spółdzielczości Pracy 105 w Lublinie.

20.03.2019 r.

Klasztor OO. Dominikanów, ul. Staromiejska 3, 27-600 Sandomierz, ogłasza konkurs na wykonanie jednego audytu energetycznego dla budynku Kościoła pw. Św. Jakuba w Sandomierzu w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła pw. Św. Jakuba Ojców Dominikanów w Sandomierzu.” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Audyt – dokumentacja konkursowa