9-letnia nowenna

Ks. biskup Edward Frankowski 2 czerwca 2017 r. podczas uroczystości odpustowych ku czci bł. Sadoka i 48 Sandomierskich Męczenników Dominikańskich rozpoczął 9-letnią Nowennę przed Jubileuszem 800-lecia przybycia Dominikanów do Sandomierza (1226-2026)

1226-2026
NOWENNA PRZED JUBILEUSZEM 800.LECIA
PRZYBYCIA DOMINIKANÓW DO SANDOMIERZA
Odmawia się w każdą środę


Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O, łaskawa, o, litościwa, o, słodka Panno Maryjo!

K: Módl się za nami błogosławiony Sadoku z Twoimi Towarzyszami.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, przez wstawiennictwo Twoich sług: błogosławionego Sadoka i Braci Męczenników, którym dałeś udział w męce Chrystusa, prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb, umacniaj nas w wierze, abyśmy naśladując męczenników, zawsze wyznawali Ciebie naszym życiem. Przez tegoż Syna Twojego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.