Grupa Biblijna

W czasie epidemii spotkania zawieszone

Duszpasterz o. Tytus Piłat OP

Grupa pochyla się nad Słowem Bożym i zgłę­bia jego mądrość.

Nie da się wierzyć bez zna­jomości Starego Testamentu w którym poz­na­jemy Boga Stwórcę, początek świata i życia oraz Nowego Testamentu w którym Syn obja­wia Ojca, Jego miłość do człowieka poko­nu­jącą nawet śmierć. W rozumieniu słów Jezusa waż­ny jest kontekst kulturowy, sięganie do tekstu oryginalnego, ale także uczenie się mod­litwy choćby psalmami.

Chcesz wiedzieć co Bóg do ciebie mówi, do czego cię zaprasza. Przyjdź i poznawaj z nami Słowo Boże.