1) W środę, 29 grudnia, zapraszamy na koncert kolęd, które zaśpiewa Koło Gospodyń Wiejskich z Linowa koło Zawichostu. Początek o godz. 19:00.
2) W piątek, 31 grudnia, zapraszamy na wieczorną Mszę św. o godz. 18:30, w intencji dziękczynnej za miniony rok.
3) Ks. biskup Nitkiewicz udzielił na Sylwestra dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz dnia pokutnego.
4) W sobotę 1 stycznia, na zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi. W nas niedzielny porządek mszy świętych.
Nie będzie oddzielnego, pierwszo-sobotniego czuwania maryjnego. Zapraszamy do modlitwy na Różańcu o godz. 10:00, po porannej Mszy św.