1. W Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek
Wielkanocny dodatkowe msze o godz. 11 i 15. Limit
uczestników w kościele to 35 osób.
2. W sobotę 10 kwietnia Msza św. o godz. 9 i koronka do
Bożego Miłosierdzia w intencjach grupy internetowej
Modlitwa Razem.
3. W Drugą Niedzielę Wielkanocną, 11 kwietnia, w Święto
Bożego Miłosierdzia również dodatkowe msze o godz. 11 i 15.
4. Przypominamy, że transmisję z niedzielnych mszy o godz.
12 prowadzimy na klasztornym profilu YouTube: Dominikanie Sandomierz