1.W poniedziałek 1 marca o godz. 18:30 kolejna Msza św. w
intencji zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych.
2. W sobotę 6 marca czuwanie Maryjne. Rozpoczynamy różańcem
o godz. 18:00, potem Msza św. o godz. 18:30 i Apel Jasnogórski.
3. Polecamy lekturę książki „Memento Mori”, zawierającej
rozważania na każdy dzień wielkiego postu oraz lekturę rozważań
Drogi Krzyżowej autorstwa zmarłego niedawno dominikanina, o.
Macieja Zięby. Te krótkie medytacje o męce Pana Jezusa są
powiązane ze sprawami codziennego życia. Książeczka dostępna w
punkcie informacyjnym w cenie 10 zł.
4. Zapraszamy na próby chóru, które odbywają się w niewielkich
grupach w ciągu tygodnia. Osoby, które chcą dołączyć prosimy
o pozostawienie w zakrystii danych kontaktowych. Kontakt
zostanie przekazany naszej Organistce, która koordynuje terminy i
prowadzi próby.
5. Przypominamy, że w kościele obowiązuje nakaz noszenia
maseczki zakrywającej usta i nos.