1. 17 lutego rozpoczyna się Wielki Post. W Środę Popielcową
zapraszamy na Msze św. o godz. 9:00 i 18:30 oraz dodatkowo
na godz. 16:00. W ten dzień obowiązuje post ścisły.
2. W Wielkim Poście zapraszamy na:
a) nabożeństwo Drogi Krzyżowej – w piątki po wieczornej Mszy
św., która rozpoczyna się o godz. 18:30. W piątki nie będzie
Różańca. W pozostałe dni zwykłe Różaniec o godz. 18:00 a w
niedziele po Mszy św. o godz. 9:15;
b) nabożeństwo Gorzkich Żalów – w niedziele o godz. 15:00.
3. Spowiedź w naszym kościele w dni powszednie od 8:45 do 9:00
i od 18:00 do 18:30. W niedziele rozpoczynamy spowiedź 15 min
przed każdą Mszą św.
4. Zapraszamy na próby chóru, które odbywają się w niewielkich
grupach w ciągu tygodnia. Osoby, które chcą dołączyć prosimy
o pozostawienie w zakrystii danych kontaktowych. Kontakt
zostanie przekazany naszej Organistce, która koordynuje terminy i
prowadzi próby.