Papieska intencja różańcowa: o wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Nasza sandomierska intencja: za ludzi starszych, chorych i cierpiących o potrzebne łaski oraz należytą opiekę i troskę ze strony najbliższych oraz rządzących.