Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wsparcie działalności Caritas naszej diecezji.