Po Mszy św. krótkie spotkanie w sali duszpasterskiej.