Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ustanowił 11 nowych Pomników Historii. Wśród nich Historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy w Sandomierzu obejmujący między innymi późnoromański kościół św. Jakuba z kompleksem klasztornym OO. Dominikanów, a także bazylikę katedralną, kościoły pw. Nawrócenia świętego Pawła, pw. św. Michała, pw. Ducha Świętego oraz Dom Długosza.

Prezydent podkreślił, że dzięki zaangażowaniu ministra kultury prof. Piotra Glińskiego: daje szansę zrealizowania tego wielkiego zamierzenia, jakie razem podjęliśmy – że na 100-lecie odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości będzie 100 Pomników Historii, czyli będzie 100 obiektów w Polsce wpisanych na tę ważną, prestiżową, istotną dla naszego dziedzictwa kulturalnego listę.

Ordynariusz diecezji sandomierskiej ks. bp Krzysztof Nitkiewicz odebrał dokument potwierdzający wpis na listę Pomników Historii. Sukces, jakim jest wpisanie na listę pomników historii tego co w Sandomierzu najpiękniejsze i najcenniejsze to dzieło wielu osób. Chciałbym podziękować księżom i świeckim, w tym szczególnie naszym świętokrzyskim parlamentarzystom. Zaczęliśmy od wniosku dotyczącego Wzgórza katedralnego, gdyż tyle leżało w naszej kompetencji, ale szczęśliwie, zgodnie z pierwotnymi planami, decyzja objęła znacznie większy obszar – powiedział bp Krzysztof Nitkiewicz.

W uroczystości udział wzięli: bp. Krzysztof Nitkiewicz ordynariusz diecezji sandomierskiej, o. Jarosław Głodek OP socjusz Prowincjała Polskiej Prowincji Dominikanów (wice prowincjał), parlamentarzyści Ziemi Świętokrzyskiej, Wojewoda Świętokrzyski, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Burmistrz Miasta Sandomierza oraz przedstawiciele sandomierskiego duchowieństwa.

Znaleźć się na liście Pomników Historii wśród tak cennych i ważnych dla Polski obiektów dziedzictwa historycznego, kulturalnego i duchowego to ogromny zaszczyt. W imieniu sandomierskich Dominikanów chcę wyrazić ogromną wdzięczność ks. bp. Krzysztofowi Nitkiewiczowi inicjatorowi przedsięwzięcia, a szczególnie prof. Zbigniewowi Myczkowskiemu oraz wszystkim wyrażającym na różny sposób troskę o nasz zabytkowy kościół i klasztor, a także wszystkim zaangażowanym w inicjatywę wpisu Sandomierza w poczet najcenniejszych zabytków w Polsce – powiedział o. Michał Śliż OP przełożony klasztoru Dominikanów w Sandomierzu.