W numerze tym, zatytułowanym „Maryja z Nazaretu”, zastanawiają się czy nasz obraz Maryi jest zgodny z prawdą.