Do uzyskania tego odpustu również wymaga się, oprócz wykluczenia wszelkiego przywiązania do jakiekolwiek grzechu, wypełnienia trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa (Ojcze nasz i Zdrowaś) w intencjach Ojca Świętego.