Dodatkowo do uzyskania tego odpustu wymaga się, oprócz wykluczenia wszelkiego przywiązania do jakiekolwiek grzechu, nawet powszedniego, wypełnienia trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa (Ojcze nasz i Zdrowaś) w intencjach Ojca Świętego.

Po jednej spowiedzi można uzyskać kilka odpustów zupełnych. Odpust zupełny można uzyskać raz dziennie.

Dusza, która otrzymuje odpust zupełny opuszcza stan czyśćca i przechodzi do szczęścia wiecznego w niebie.

(według „Wykazu odpustów” ogłoszonego przez Penitencjarię Apostolską w 2004 r., Enchiridion Indulgentiarum. Normae et Concessiones, editio quarta, reimpressio, Libreria Editrice Vaticana 2004, N.20)