Spotkanie odbędzie się w Domu Katolickim w Sandomierzu o godz. 9.30 (II część w Sandomierskim Seminarium o godz. 14.00).

BISKUPI DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ
28 X 2017 r.

Dom Katolicki w Sandomierzu

9.30 Powitanie

Słowo Biskupa Sandomierskiego
Wykład wprowadzający:
Działania dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej związane z reorganizacją struktur Kościoła Katolickiego na ziemiach polskich w 1818 r. – Bp prof. dr hab. Jan Kopiec

10.15 Ordynariusze w XIX w.:
Bp Józef Joachim Goldtman (1844-1852) – ks. dr Szczepan Kowalik
Bp Antoni Ksawery Sotkiewicz (1883-1901) – dr Piotr Sławiński

Dyskusja

Przerwa (11.00 – 11.20)

11.20 Ordynariusze w XX w.:
Bp Marian Ryx (1910-1930) – ks. dr Piotr Tylec
Bp Włodzimierz Jasiński (1930-1934) – ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM
Bp Jan Kanty Lorek (1936-1967) – ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek

Dyskusja

Przerwa obiadowa (12.30 – 14.00)

Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu

14.00 Biskupi pomocniczy diecezji sandomierskiej:
Bp Paweł Kubicki (1918-1944) – ks. dr Albert Warso
Bp Franciszek Jop (1946-1952) – ks. dr hab. Tomasz Moskal
Bp Walenty Wójcik (1961-1990) – ks. dr Rafał Piekarski

Dyskusja (15.15 – 15.30)