W sobotę 19 sierpnia 2017 roku we wnętrzu dominikańskiego kościoła św. Jakuba rozegrał się dramat liturgiczny pt. Ludus Danielis, czyli „Gra o Proroku Danielu” według XII – wiecznego manuskryptu z katedry w Beauvais. Wykonawcami tego wspaniałego widowiska byli artyści ze Scholi „Węgajty”. Schola działa od 1994 roku w ramach Stowarzyszenia „Węgajty”. Tworzą ją śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich. Grupa zajmuje się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów liturgicznych, prezentacjami muzyczno-teatralnymi, badaniami nad tradycjami śpiewu liturgicznego i sakralnego, antropologią kultury oraz edukacją i animacją teatralną, muzyczną i plastyczną.

W kościele św. Jakuba artyści zaprezentowali sandomierskiej publiczności starotestamentowe sceny opisane w Księdze Daniela: ucztę u króla Babilonii – Baltazara oraz proroka Daniela w jaskini lwów.

O wyjątkowości tego przedstawienia świadczy przyjęcie przez wykonawców zasady podporządkowania elementów artystycznych i formalnych strukturze liturgii. Dla Scholi „Węgajty” to właśnie liturgia określa sposób widzenia poszczególnych scen, użycia gestu, kroku, dialogicznego napięcia, charakteru śpiewu, użycia instrumentów, w końcu – użycia rekwizytów i strojów. Sobotni wieczór spędzony w kościele św. Jakuba dostarczył publiczności, niewątpliwie, głębokich duchowych i estetycznych przeżyć.
Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia w tegorocznej edycji Festiwalu Muzyka w Sandomierzu, które odbędą się w dniach 24 – 27.08.2017 roku.

Na koniec garść informacji o organizatorach, partnerach i wsparciu XXVII Festiwalu Muzyka w Sandomierzu:

Organizatorzy:
Sandomierskie Centrum Kultury, Urząd Miejski w Sandomierzu.

Patronat honorowy:
pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza

Partnerzy:
Klasztor oo. Dominikanów w Sandomierzu
Fundacja Haereditas Sancti Iacobi

Wsparcie:
Scholia i Stowarzyszenie „Węgajty”.

Sponsorzy:
NSG Group właściciel marki Pilkington, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Bank Spółdzielczy w Sandomierzu.

Patroni medialni:
Radio Kielce, Radio Leliwa, iTV Wisła, Tygodnik Nadwiślański, TVP 3 Kielce, Echo Dnia, tsa.24.com, Sandomierzanin.

Biuro organizatora Festiwalu „Muzyka w Sandomierzu”:
Sandomierskie Centrum Kultury, Rynek 25/26, 27 – 600 Sandomierz, tel. 15/ 832 29 64, [email protected], www.esceka.pl
Program i koordynacja: Marta Szpyra, [email protected]
Organizacja: Wojciech Dumin, [email protected]
Obsługa techniczna: Paweł Bujak, Marcin Kawecki, Michał Andrys, Robert Bielecki.