1. Jutro w II dzień Świąt Bożego Narodzenia w święto św. Szczepana pierwszego męczennika, Msze św. w naszym kościele sprawowane będą według porządku niedzielnego.

2. We wtorek w święto św. Jana, patrona winiarzy podczas Mszy św. o godz. 18.00 poświęcimy wino, które jest znakiem szlachetności i Bożego błogosławieństwa oraz ochroną przed chorobami.

3. W środę obchodzić będziemy święto Św. Młodzianków, męczenników.

4. W piątek w święto św. Rodziny, podczas Mszy św. o godz. 18.00 modlić się będziemy w intencji wszystkich rodzin przychodzących i związanych z naszym kościołem.

Na początku było Słowo…
Wszystko przez Nie się stało…

Słowo bez początku i końca. Trwa
nieprzerwanie. Nie mija i nie traci sensu.
W tym czasie Bożego Narodzenia Bóg
na nowo wypowiada do nas Słowo.
Przyjmijmy Je i trwajmy w Nim.
Dzielmy się Nim jak wigilijnym opłatkiem.
Bo tylko w Nim i my trwamy bez końca
nie tracąc sensu.

Błogosławionych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
światła i wytrwałości, miłości i nadziei dla
Was i Waszych rodzin życzą
BRACIA DOMINIKANIE.