Od 7 kwietnia Ojciec Generał naszego Zakonu Bruno Cadore wraz ze swoimi asystentami rozpoczął kanoniczną wizytację naszej Prowincji. W ramach niej w najbliższy piątek o. Gabriel Samba OP asystent Ojca Generała przeprowadzi wizytację naszego klasztoru. Was wszystkich, a szczególnie członków duszpasterstw, grup i Bractw oraz Fundacji działających przy naszym klasztorze zapraszamy na Msze św. o godz. 18.00 podczas której modlić się będziemy w jedności z Ojcem Asystentem za cały Zakon Dominikański w Jubileuszowym Roku.