Po Mszy św. modlitwa przy obrazie Matki Bożej Opiekunki Koła Przewodnickiego.