Przypominamy, że od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za dusze zmarłych. Warunki do uzyskania odpustu zupełnego: brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, stan łaski uświęcającej, komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca świętego oraz pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.