1. Przy naszym, klasztorze istnieje wiele grup i wspólnot duszpasterskich. niedawno zawiązała się nowa wspólnota, która ma charakter modlitewny.
Grupa nosi nazwę Modlitwa Razem. Pragnieniem członków grupy jest modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego. Przy wyjściu z kościoła można zabrać ulotką na której są szczegółowe informacje dotyczące działania grupy.
Zainteresowanych odsyłamy również na stronę internetową www.modlitwarazem.pl

2. spotkania grup duszpasterskich:
– w poniedziałek o 19.00 spotkanie Grupy 2/3
– we wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie Bractwa modlitewnego
– w czwartek po wieczornej Mszy św. spotkanie Grupy Biblijnej