W wigilię Niedzieli Miłosierdzia chcemy wielbić Pana słowem, muzyką i śpiewem. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18

W wigilię Niedzieli Miłosierdzia chcemy wielbić Pana słowem, muzyką i śpiewem. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18