Tradycja Róż Różańcowych przy na­szym kościele sięga XVI w. Przez modlitwę Ró­żań­cową Maryja uczy nas podążać i rozumieć Jej Syna Jezusa.

Modlimy się w różnych intencjach. Za­pra­szamy do wspólnej modlitwy.