Tradycja Róż Różańcowych przy naszym kościele sięga XVI w. Przez modlitwę Różańcową Maryja uczy nas podążać i rozumieć Jej Syna Jezusa.

Modlimy się w różnych intencjach. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Członkowie Żywego Różańca przy naszym Sanktuarium modlą się w następujących intencjach:

Na miesiąc grudzień 2019 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Intencja od duszpasterza: Zostanie podana na bieżąco.
 • Papieska intencja:Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.

Na miesiąc listopad 2019 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Intencja od duszpasterza: Zostanie podana na bieżąco.
 • Papieska intencja:Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

Na miesiąc październik 2019 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Intencja od duszpasterza: Zostanie podana na bieżąco.
 • Papieska intencja:Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Na miesiąc wrzesień 2019 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Intencja od duszpasterza: Zostanie podana na bieżąco.
 • Papieska intencja:Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

Na miesiąc sierpień 2019 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Intencja od duszpasterza: Zostanie podana na bieżąco.
 • Papieska intencja:Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.

Na miesiąc lipiec 2019 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Intencja od duszpasterza: Zostanie podana na bieżąco.
 • Papieska intencja:Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Na miesiąc czerwiec 2019 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Intencja od duszpasterza: Zostanie podana na bieżąco.
 • Papieska intencja:Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Na miesiąc maj 2019 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Intencja od duszpasterza: Zostanie podana na bieżąco.
 • Papieska intencja:Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

Na miesiąc kwiecień 2019 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Intencja od duszpasterza: Zostanie podana na bieżąco.
 • Papieska intencja:Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

Na miesiąc marzec 2019 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Intencja od duszpasterza: Zostanie podana na bieżąco.
 • Papieska intencja:Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Na miesiąc luty 2019 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Intencja od duszpasterza: Nasza sandomierska intencja: za ludzi starszych, chorych i cierpiących o potrzebne łaski oraz należytą opiekę i troskę ze strony najbliższych oraz rządzących.
 • Papieska intencja:O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Na miesiąc styczeń 2019 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Intencja od duszpasterza: Zostanie podana na bieżąco.
 • Papieska intencja:Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Na miesiąc grudzień 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Intencja od duszpasterza: Zostanie podana na bieżąco.
 • Papieska intencja:Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Na miesiąc listopad 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Intencja od duszpasterza: Za wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących, zmarłych członków Żywego Różańca, za konających oraz o łaskę dobrej śmierci dla nas wszystkich.
 • Papieska intencja:Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Na miesiąc październik 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Intencja od duszpasterza: Za chorych i samotnych.
 • Papieska intencja:Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

– Zobacz: Papież Franciszek ponawia zaproszenie.

Na miesiąc wrzesień 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Intencja od duszpasterza: O błog. Boże w nowym roku szkolnym dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracujących w szkołach i przedszkolach. Niech szkoła nie tylko przekazuje rzetelną wiedzę, lecz także wychowuje uczniów na mądrych, odpowiedzialnych ludzi, kierujących się w życiu prawdziwymi wartościami
 • Papieska intencja:Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Na miesiąc sierpień 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja:Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.
 • Intencja od duszpasterza: W intencji jedenastu braci którzy 11 sierpnia w Warszawie rozpoczną nowicjat w Zakonie Braci Kaznodziejów.

– Zobacz: Papież wyjaśnia intencję modlitwy na sierpień.

Na miesiąc lipiec 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja:Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
 • Intencja od duszpasterza: Za wypoczywających na wakacjach o bezpieczeństwo i Boże błogosławieństwo.

– Zobacz: Papież wyjaśnia intencję modlitwy na lipiec.

Na miesiąc czerwiec 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja:Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.
 • Intencja od duszpasterza: W intencji dzieci i młodzieży o pomyślne zakończenie roku szkolnego.

– Zobacz: Papież wyjaśnia intencję modlitwy na czerwiec.

Na miesiąc maj 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja:Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
 • Intencja od duszpasterza: W intencji dzieci przystępujących po raz pierwszy do Komunii Św. oraz ich rodziców o umacnianie wiary.

– Zobacz: Papież wyjaśnia intencję modlitwy na maj.

Na miesiąc kwiecień 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.
 • Intencja od duszpasterza: W intencji pięciu braci którzy 8 kwietnia w Uroczystość Bożego Miłosierdzia w Krakowie będą składać śluby wieczyste w Zakonie Braci Kaznodziejów.

– Zobacz: Papież wyjaśnia intencję modlitwy na kwiecień.

Na miesiąc marzec 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.
 • Intencja od duszpasterza: W intencji wszystkich uczęszczających do naszego kościoła.

– Zobacz: papieskie wideoprzesłanie na marzec.

Na miesiąc luty 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
 • Intencja od duszpasterza: O światło Ducha Świętego dla uczestników Kapituły Prowincjalnej, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

– Zobacz: papieskie wideoprzesłanie na luty.

Na miesiąc styczeń 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
 • Intencja od duszpasterza: O światło Ducha Świętego dla uczestników Kapituły Prowincjalnej, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

– Zobacz: papieskie wideoprzesłanie na styczeń.

Na miesiąc grudzień 2017 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.
 • Intencja od duszpasterza: O światło Ducha Świętego dla uczestników Kapituły Prowincjalnej, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

– Zobacz: papieskie wideoprzesłanie na grudzień