Tradycja Róż Różańcowych przy naszym kościele sięga XVI w. Przez modlitwę Różańcową Maryja uczy nas podążać i rozumieć Jej Syna Jezusa.

Modlimy się w różnych intencjach. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Członkowie Żywego Różańca przy naszym Sanktuarium modlą się w następujących intencjach:

Na miesiąc grudzień 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja:Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.
 • Intencja od duszpasterza: Zostanie podana na bieżąco.

Na miesiąc listopad 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja:Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.
 • Intencja od duszpasterza: Zostanie podana na bieżąco.

Na miesiąc październik 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja:Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.
 • Intencja od duszpasterza: Zostanie podana na bieżąco.

Na miesiąc wrzesień 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja:Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.
 • Intencja od duszpasterza: Zostanie podana na bieżąco.

Na miesiąc sierpień 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja:Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.
 • Intencja od duszpasterza: W intencji jedenastu braci którzy 11 sierpnia w Warszawie rozpoczną nowicjat w Zakonie Braci Kaznodziejów.

– Zobacz: Papież wyjaśnia intencję modlitwy na sierpień.

Na miesiąc lipiec 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja:Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
 • Intencja od duszpasterza: Za wypoczywających na wakacjach o bezpieczeństwo i Boże błogosławieństwo.

– Zobacz: Papież wyjaśnia intencję modlitwy na lipiec.

Na miesiąc czerwiec 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja:Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.
 • Intencja od duszpasterza: W intencji dzieci i młodzieży o pomyślne zakończenie roku szkolnego.

– Zobacz: Papież wyjaśnia intencję modlitwy na czerwiec.

Na miesiąc maj 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja:Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
 • Intencja od duszpasterza: W intencji dzieci przystępujących po raz pierwszy do Komunii Św. oraz ich rodziców o umacnianie wiary.

– Zobacz: Papież wyjaśnia intencję modlitwy na maj.

Na miesiąc kwiecień 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.
 • Intencja od duszpasterza: W intencji pięciu braci którzy 8 kwietnia w Uroczystość Bożego Miłosierdzia w Krakowie będą składać śluby wieczyste w Zakonie Braci Kaznodziejów.

– Zobacz: Papież wyjaśnia intencję modlitwy na kwiecień.

Na miesiąc marzec 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.
 • Intencja od duszpasterza: W intencji wszystkich uczęszczających do naszego kościoła.

– Zobacz: papieskie wideoprzesłanie na marzec.

Na miesiąc luty 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
 • Intencja od duszpasterza: O światło Ducha Świętego dla uczestników Kapituły Prowincjalnej, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

– Zobacz: papieskie wideoprzesłanie na luty.

Na miesiąc styczeń 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
 • Intencja od duszpasterza: O światło Ducha Świętego dla uczestników Kapituły Prowincjalnej, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

– Zobacz: papieskie wideoprzesłanie na styczeń.

Na miesiąc grudzień 2017 r. są dwie intencje modlitewne.

 • Papieska intencja: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.
 • Intencja od duszpasterza: O światło Ducha Świętego dla uczestników Kapituły Prowincjalnej, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

– Zobacz: papieskie wideoprzesłanie na grudzień