Tradycja Róż Różańcowych przy na­szym kościele sięga XVI w. Przez modlitwę Ró­żań­cową Maryja uczy nas podążać i rozumieć Jej Syna Jezusa.

Modlimy się w różnych intencjach. Za­pra­szamy do wspólnej modlitwy.

Członkowie Żywego Różańca przy naszym Sanktuarium modlą się w następujących intencjach:

Na miesiąc grudzień 2017 r. są dwie intencje modlitewne.

  • Papieska intencja: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.
  • Intencja od duszpasterza: O światło Ducha Świętego dla uczestników Kapituły Prowincjalnej, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

– Zobacz: papieskie wideoprzesłanie na grudzień

Na miesiąc styczeń 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

  • Papieska intencja: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
  • Intencja od duszpasterza: O światło Ducha Świętego dla uczestników Kapituły Prowincjalnej, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

– Zobacz: papieskie wideoprzesłanie na styczeń.

Na miesiąc luty 2018 r. są dwie intencje modlitewne.

  • Papieska intencja: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
  • Intencja od duszpasterza: O światło Ducha Świętego dla uczestników Kapituły Prowincjalnej, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

– Zobacz: papieskie wideoprzesłanie na luty.

Intencja modlitewna na miesiąc marzec 2018 r.

  • Papieska intencja: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.