Kolędy zaśpiewa Koło Gospodyń Wiejskich z Linowa koło Zawichostu.