Zwiedzanie winnicy połączone z degustacją możliwe dla grup po wcześniejszym umówieniu:

Kontakt: o. Marek Grubka
info@winnicaswjakuba.pl
tel: 724083950

  

To nasz Zakon zapoczątkował tradycję produkcji wina w Sandomierzu – mówi ojciec Wojciech Krok, przełożony tutejszych dominikanów.

Na początku roku ojciec Krok pochwalił się publicznie winem, które powstało w winnicy tutejszego klasztoru. Podczas konferencji podsumowującej projekt „Powrót do tradycji winiarskich ziemi sandomierskiej” wręczył butelki trunku przedstawicielom władz samorządowych. To pierwsze wino z dominikańskiej Winnicy św. Jakuba od pięciuset lat. – W tym roku będzie następne – zapowiada ojciec Krok. – Chcemy, żeby Winnica Świętego Jakuba stała się wizytówką całego regionu…

– Przeczytaj cały wywiad z o. Wojciechem Krokiem
o sandomierskiej winnicy

 
 

Powstanie winnicy oraz rozwój winoogrodnictwa na Sandomierszczyźnie wiąże się z przybyciem dominikanów w 1226 roku. Bracia spełniając swoją funkcję apostolską, taką jak głoszenie Słowa Bożego i apostolstwo liturgiczne, założyli na terenie swoich posiadłości winnicę. O jej dynamicznym rozwoju świadczy otrzymanie w 1238 roku certyfikatu handlowego Książąt Piastowskich na dystrybucję wina w Europie, który został potwierdzony przez księcia Leszka Czarnego.

Winnica Dominikańska została założona 8 maja 2012 roku. Na powierzchni 10 arów, posadzono krzewy odmian: ‘Bianka’, ’Alden’, ‘Einset Seedless’, ‘Seyve Villard’, ‘Muscat Odeskij’, ‘Iza’, ‘Konkord Rosyjski’, ‘Aurora’ i ‘Rondo’. Winnicę założono przy wsparciu kilku jednostek samorządowych: Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, Urzędu Miasta, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu i Zespołu Szkół w Mokoszynie.

W planach jest powiększenie powierzchni winnicy o odmiany przerobowe. Mamy nadzieję, że wina zrobione z własnych owoców zapełnią piwniczkę przyklasztorną i będą wykorzystywane w liturgii Mszy Świętej.