Winnica położona jest na wzgórzu Świętojakubskim.

Jej powstanie oraz rozwój winoogrodnictwa na Sandomierszczyźnie wiąże się z przybyciem dominikanów w 1226 roku. Bracia spełniając swoją funkcję apostolską, taką jak głoszenie Słowa Bożego i apostolstwo liturgiczne, założyli na terenie swoich posiadłości winnicę. O jej dynamicznym rozwoju świadczy otrzymanie w 1238 roku certyfikatu handlowego Książąt Piastowskich na dystrybucję wina w Europie, który został potwierdzony przez księcia Leszka Czarnego.

Przeczytaj wywiad z o. Wojciechem Krokiem o sandomierskiej winnicy

Winnica Dominikańska została założona 8 maja 2012 roku. Na powierzchni 10 arów, posadzono krzewy odmian: ‘Bianka’, ’Alden’, ‘Einset Seedless’, ‘Seyve Villard’, ‘Muscat Odeskij’, ‘Iza’, ‘Konkord Rosyjski’, ‘Aurora’ i ‘Rondo’. Winnicę założono przy wsparciu kilku jednostek samorządowych: Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, Urzędu Miasta, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu i Zespołu Szkół w Mokoszynie.

W planach jest powiększenie powierzchni winnicy o odmiany przerobowe. Mamy nadzieję, że wina zrobione z własnych owoców zapełnią piwniczkę przyklasztorną i będą wykorzystywane w liturgii Mszy Świętej.