Zapraszamy do zakrystii Kościoła.

Mając możliwość dokładnego zwiedzania prezbiterium i zakrystii możemy zobaczyć zawieszone w zakrystii gotyckie tarcze herbowe, ślady romańskich malowideł, mało znany portal południowy prowadzący na dawne krużganki oraz obrazy na ścianie północnej stanowiące w przeszłości tzw. poliptyk (ołtarz złożony z kilku części).

Najciekawszym elementem tego dawnego ołtarza jest obraz z 1599 roku przedstawiający Matkę Boską Różańcową w Adoracji Stanów Kościoła. Postacie w jej otoczeniu to zarówno osoby świeckie jak i duchowne, zmarłe wcześniej i odgrywające pierwszoplanową rolę w XVI -wiecznej Europie (np. cesarz Rudolf II, król Zygmunt III Waza, papież Klemens VIII, św. Dominik).


» ZOBACZ WIĘCEJ