Modlitwy i litanie

dominikanie-meczennicy_2_a7_74x105_4.cdr

Litania do Bł. Sadoka i 48 Sandomierskich Męczenników Dominikańskich

Kyrie, elejson. – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste usłysz nasz. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Bogarodzico, – módl się za nami,
Królowo męczenników,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami za wiarę umęczeni, – módlcie się za nami,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, wielka ozdobo Zakonu Kaznodziejskiego,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, wierni strażnicy owczarni Chrystusowej,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, nauczyciele życia doskonałego,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, mężowie pełni ducha Bożego,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, groźni dla potęgi piekieł przez naukę swoją,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, dla rozrostu i prac apostolskich uważani przez piekło za nieprzyjaciół,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, wydzierający dusze z mocy piekielnych,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, gwiazdy jasno świecące w Kościele Bożym,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, przykładem cnót swoich narody pogańskie nawracający,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, głosiciele prawd wiary narodowi kumańskiemu,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, uwielbieni synowie Najświętszej Maryi Panny,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, drogie kamienie w koronie Króla nieśmiertelnego,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, lilie czyste i niezmazane,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, za grzechy nasze krew swoją niewinną przelewający,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, osobliwi miasta Sandomierza Patronowie,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, którym złote litery śmierć męczeńską oznajmiły,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, nieustraszeni na głos każący im schylać głowy pod miecz barbarzyński,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, radośnie przyjmujący śmierć męczeńską,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, w czasie modlitwy rozniesieni na szablach pogańskich,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, zasługujący dokończyć Salve Regina przed tronem Pana,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, obmywający krwią swoja mury kościoła Świętego Jakuba,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, obierający Jezusa za nagrodę swych cierpień,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, przykładzie cierpliwości w boleściach,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, chwało i obrono kraju naszego,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, abyśmy w zdrowiu duszy i ciała trwali,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, abyśmy do grzechów naszych nie powracali,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, abyśmy w wierze świętej stałymi i mocnymi byli,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, abyśmy za waszym przykładem
w obronie Kościoła i wiary świętej życia naszego nie szczędzili,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, abyśmy bez skruchy i żalu nie umierali,
Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami, abyśmy zasłużyli cieszyć się z wami
w wieczności,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Niech nam pokaże Ciebie, Panie Jezu Chryste, po tym wygnaniu łaskawa i litościwa Panna Maryja, Matka Twoja, którą Błogosławiony Sadok z Towarzyszami wśród nieprzyjacielskich pocisków nieustannie pozdrawiali i pożądaną koronę męczeństwa odebrać zasłużyli. W. Amen.
Antyfona
Weselą się w niebie dusze świętych, którzy za życia swego starali się naśladować Chrystusa Pana. Ponieważ błogosławiony Sadok i Towarzysze dla miłości jego krew swoją przelali, z Chrystusem królować będą na wieki. W. Amen.

Litania do Bł. Sadoka i 48 Sandomierskich Męczenników Dominikańskich

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nasz, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Józefie, módl się za nami,
Święty Jakubie Apostole,
Święty Dominiku,
Święty Jacku,
Błogosławiony Sadoku Przeorze, módl się za nami,
Błogosławieni Kapłani, módlcie się za nami,
Błogosławiony Pawle, módl się za nami,
Błogosławiony Malachiaszu,
Błogosławiony Andrzeju,
Błogosławiony Piotrze,
Błogosławiony Jakubie,
Błogosławiony Ablu,
Błogosławiony Szymonie,
Błogosławiony Klemensie,
Błogosławiony Barnabo,
Błogosławiony Eliaszu,
Błogosławiony Łukaszu,
Błogosławiony Mateuszu,
Błogosławiony Janie,
Błogosławiony Filipie,
Błogosławieni Bracia Klerycy, módlcie się za nami,
Błogosławiony Joachimie, módl się za nami,
Błogosławiony Józefie,
Błogosławiony Stefanie,
Błogosławiony Tadeuszu,
Błogosławiony Mojżeszu,
Błogosławiony Abrahamie,
Błogosławiony Bazyli,
Błogosławiony Dawidzie,
Błogosławiony Aaronie,
Błogosławiony Benedykcie,
Błogosławiony Onufry,
Błogosławiony Dominiku,
Błogosławiony Michale,
Błogosławiony Macieju,
Błogosławiony Maurze,
Błogosławiony Tymoteuszu,
Błogosławiony Gordianie,
Błogosławiony Felicjanie,
Błogosławiony Marku,
Błogosławiony Janie,
Błogosławiony Gerwazy,
Błogosławiony Krzysztofie,
Błogosławiony Donacie,
Błogosławiony Medardzie,
Błogosławiony Walenty,
Błogosławieni Bracia Nowicjusze, módlcie się za nami,
Błogosławiony Danielu, módl się za nami,
Błogosławiony Tobiaszu,
Błogosławiony Makary,
Błogosławiony Rafale,
Błogosławiony Izajaszu,
Błogosławieni Bracia Konwersi, módlcie się za nami,
Błogosławiony Cyrylu, módl się za nami,
Błogosławiony Jeremiaszu,
Błogosławiony Tomaszu,
Błogosławieni wszyscy mieszkańcy męczeńskiego Miasta, módlcie się za nami,

Abyśmy byli godnymi świadkami Chrystusa i Ewangelii
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy byli wiernymi naszym zakonnym tradycjom
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby „świeciła nasza światłość przed ludźmi, by widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca, Który jest w niebie”
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy odpowiadali potrzebom dzisiejszych czasów
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby nam nigdy nie brakowało nowych powołań
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby pieśń „Salve Regina” towarzyszyła naszemu odejściu do domu Ojca
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Błogosławiony Sadoku z Twoimi Towarzyszami.
W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie Jezu, niech po tym wygnaniu ukaże Cię nam łaskawa i litościwa Panna Maryja, Matka Twoja, wzywał ją błogosławiony Sadok z Braćmi, gdy szli na śmierć męczeńską. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.