Koncert odbędzie się po Mszy św. o godz. 19 w poniedziałek 30 lipca i potrwa do 20:30.

INFORMACJE O ARTYSTACH:

Chór męski „LIRA” powstał w roku 1990 jako chór szkolny działający przy nieistniejącym już liceum św. Augustyna w Warszawie. W 1996 roku natomiast powstało Towarzystwo Śpiewacze „LIRA” zrzeszające – poza chórem męskim – początkowo jeden, a następnie kilka chórów chłopięcych. Przez długie lata działalności chór odnosił liczne sukcesy występując na koncertach i festiwalach zarówno w Polsce jak i za granicą – w krajach takich jak: Niemcy, Austria, Anglia, Walia, Grecja, Włochy, Węgry, Czechy, Słowacja, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Rosja i Białoruś. Od 2005 roku Towarzystwo organizuje również własny festiwal chóralny w Warszawie pod nazwą „Varsovia Cantat”, który przez lata istnienia zdobył sobie wysoką renomę wśród chórów zarówno polskich jak i pochodzących z najdalszych zakątków świata. Warto również wspomnieć, że od roku 2007 Towarzystwo Śpiewacze „LIRA” posiada status organizacji pożytku publicznego. Od 2008 roku dyrygentem chóru oraz dyrektorem artystycznym Towarzystwa jest Marcin Cmiel – absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina).