Od maja spowiedź w dni powszednie trwa od 8:45 do 9:00 i wieczorem od 18:30 do 19:00. W dni powszednie Różaniec w kaplicy Matki Bożej o godz. 18:30, przez najbliższy miesiąc będzie to nabożeństwo majowe. Następnie Msza święta konwentualna o godz. 19:00. W niedziele Różaniec, a w maju litania loretańska, po mszy św. o 9:15, czyli około 10:05.

Przez cały czas otwarta będzie kaplica z cudownym obrazem Matki Bożej Różańcowej. Zapraszamy do modlitwy przy Jezusie Eucharystycznym i wizerunku Maryi, Opiekunki naszego Zakonu i Królowej Różańca.
Dyżur duszpasterski z możliwością rozmowy i spowiedzi od poniedziałku do soboty między 10:00 a 12:30. Wieczorem spowiedź między 18:30-19:00.