W 1864 roku konwent dominikanów w Sandomierzu został skasowany przez zaborców rosyjskich. Dominikanie powrócili do Sandomierza dopiero w 2001 r. Na początek został utworzony dom klasztorny, któremu przewodzili kolejni przełożeni mianowani przez Prowincjała Polskiej Prowincji Dominikanów. Po prawie 17 latach wspólnota osiągnęła stan umożliwiający odnowienie konwentu. W prawie dominikańskim jest to podstawowy sposób istnienia klasztoru. Wspólnota staje się autonomiczna. Może sama wybrać przeora klasztoru oraz zarządza wszystkimi posługami duszpasterskimi i dziełami przez siebie prowadzonymi.

Z radością informujemy, że Kapituła Polskiej Prowincji Dominikanów, która odbyła się w tym roku w Krakowie, przywróciła naszemu klasztorowi rangę Konwentu utraconą wraz z kasatą w 1864 roku. Nowym przeorem został wybrany o. Marcin Lisak OP.

Objęcie urzędu odbyło się w sobotę 10 marca 2018 roku. Ojca Przeora polecamy Waszym modlitwom.

Pochodzący z Rzeszowa 43-letni ojciec Marcin Lisak wstąpił do Zakonu Dominikanów w 1994 roku, a siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Jest doktorem socjologii. Po święceniach kapłańskich był m.in. wiceprezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Pracował duszpastersko w Dublinie w Irlandii, gdzie posługiwał polskim emigrantom. Był wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum”. Ostatnio przebywał w Kijowie.