Szczegóły w gablocie przed kościołem oraz na stronie internetowej https://www.edk.org.pl/trasa-edk/1374.