W Wielkim Poście zapraszamy na Rekolekcje na raty, które głosić będziemy w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 16.00. Temat przewodni: „Siedem słów Jezusa na Krzyżu”.