18.00 Nieszpory i Adoracja;
18.30 nabożeństwo Różańcowe;
19.00 Msza święta.