Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, który dotyczy Wiernych między 18 a 60 rokiem życia. Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia (kan. 1251 KPK). Wszystkich tych, którzy ukończyli 14 rok życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.