Powracając do wejścia głównego podnosimy wzrok ku zakrytym otworom wczesnogotyckiej dzwonnicy.

Dzwonnica – dobudowana po tragicznym najeździe mongolsko-ruskim w XIII w. W niej znajduje się najstarszy datowany dzwon w Polsce: dzwon Piotr z 1314 r., oraz dzwon Jan z 1389 r. i dzwon z podobizną Najświętszej Maryi Panny z 1758 r.


» ZOBACZ WIĘCEJ