Grupa przede wszystkim modli się najpierw za członków wspólnoty, a następnie w intencjach powierzonych przez piel­grzymów i wiernych oraz za dzieła zwią­zane z kościołem i klasztorem św. Jakuba.

Do zadań wspólnoty należeć będzie także troska o rozszerzanie kultu bł. Braci Mę­czen­ników.

Kontakt i zgłoszenia do wspólnoty:
[email protected]